Kursuskatalog

På Linien Ud Nord har vi et alsidigt program, der består af tre forskellige kursuskategorier: Grenkurser, Liniekurser og Temakurser. Alle tre kategorier skaber tilsammen et kursukatalog hvor vi hvert år bestræber os på, at alle 8 Principper af Spejdermetoden er repræsenteret.

 

På denne side kan du læse mere om hvad de tre kategorier hver i sær står for.

 

Foto: Johny Kristensen

 

 

Grenkurser

Hvad er et grenkursus?

Grenkurserne er målrettet mod dig som leder. Det er uanset om du er helt ny leder eller om du har været leder i mange år. Det er langtfra det samme at være leder for en bæver-/ulveflok og leder for en junior/spejder/seniortrop. Grenkurserne er inddelt i tre kurser, som dækker de forskellige enheder, så du kan få inspiration med hjem til lige præcis den enhed, du er leder for hjemme i gruppen.

På kurserne får du en grundlæggende viden om den gren af spejderarbejdet, som kurset retter sig mod, men også om, hvordan der bedst arbejdes med aldersgruppen. Desuden er der konkret inspiration og viden om arbejdsstof, aktiviteter og fantasirammer til det fortsatte arbejde i enheden eller gruppen.

Foto: Johny Kristensen

Liniekurser

Hvad er et liniekursus?

Overordnet bygger KFUM-spejdernes Liniekurser på korpsets formål og spejdermetoden samt omsætter værdiordene Inddrage – skabe, Udfolde, til praksis på kursus. 

Liniekurser et til for at skabe en direkte linie i lederuddannelsen hos KFUM-spejderne. Det vil sige fra “grenkursus til Gilwell i lige linie”. En ny leder tager som regel på praktiske kurser og lærer alle færdigheder. Hos Linien Ud Nord kalder vi dem for temakurser, og du er velkommen til at søge inspiration blandt dem, inden du vurderer, om et liniekursus er det rigtige for dig. Herefter tager de på grenkurset målrettet den gren hvor de er ledere, og efter dette følger leder 1 og leder 2, samt vejen til Gilwell. Det hele bindes sammen i en direkte linie i lederuddannelse hos KFUM-Spejderne. 

Et liniekursus er et kursus, som hovedsageligt foregår hele weekenden. Liniekurserne har for øje at udvikle dig som leder og dygtiggøre dig. Det er som regel erfarne ledere som vælger liniekurserne, hvor imod en ny leder oftere vælger temakurser til en start.

 

 

Foto: Johny Kristensen

Temakurser

Hvad er et temakursus?

Temakurser er mindre kurser af forskellig varighed og kan dermed strække sig over et enkelt modul eller flere hen over hele weekenden. Indholdet af kurserne er meget forskelligt og dækker, så vidt muligt, over det meste af det, du som leder i det daglige kunne ønske dig at blive bedre til eller få ny inspiration til. Dette betyder også, at hver kursus bestræber sig på at udvikle dine kompetencer indenfor det givne felt, så du dermed kan lave endnu bedre og varierende spejderarbejde. Fra år til år spænder udvalget af temakurser fra praktiske og teoretiske kurser samt kurser der mixer disse to.

Fælles for kurserne er, at alle over 17 år kan deltage uanset, om du er enhedsleder eller ej. Det kræver blot lysten til at deltage. Da kurserne varierer i antal moduler, kan du selv sammensætte din weekend – det vil sige, at du kan fylde en hel weekend ud eller kun være afsted nogle timer, afhængig af, hvad der passer.

Foto: Johny Kristensen

Kontakt

2 + 9 =