Kursuskatalog

På Linien Ud Nord har vi et alsidigt program, der består af tre forskellige kursuskategorier: Grenkurser, Pilotprojekt og Temakurser. Alle tre kategorier skaber tilsammen et kursukatalog hvor vi hvert år bestræber os på, at alle 8 Principper af Spejdermetoden er repræsenteret.

 

På denne side kan du læse mere om hvad de tre kategorier hver i sær står for.

 

Foto: Johny Kristensen

 

 

Grenkurser

Hvad er et grenkursus?

Grenkurserne er målrettet mod dig som leder. Det er uanset om du er helt ny leder eller om du har været leder i mange år. Det er langtfra det samme at være leder for en bæver-/ulveflok og leder for en junior/spejder/seniortrop. Grenkurserne er inddelt i tre kurser, som dækker de forskellige enheder, så du kan få inspiration med hjem til lige præcis den enhed, du er leder for hjemme i gruppen.

På kurserne får du en grundlæggende viden om den gren af spejderarbejdet, som kurset retter sig mod, men også om, hvordan der bedst arbejdes med aldersgruppen. Desuden er der konkret inspiration og viden om arbejdsstof, aktiviteter og fantasirammer til det fortsatte arbejde i enheden eller gruppen.

Foto: Johny Kristensen

Pilotprojekt

Hvad går pilotprojektet ud på?

Der har længe været ønske fra flere sider i, at der skal tænkes nyt på området for voksenuddannelse, og derfor har arbejdsgruppen VUF (VoksenUddannelse i Fremtiden) sat det arbejde i gang og i samarbejde med erfarne kursusfolk er det blevet til tre nye kurser, som skal erstatte Leder 1 og Leder 2. Det er stadig i udarbejdelsesfasen, men vi håber, at I vil bakke godt op om de nye kurser, så så mange som muligt kan få glæde af det store arbejde, der er lagt i de nye kurser.

De tre kurser har henholdsvis fokus på:

1. Det daglige spejderarbejde for den enkelte leder (operativ ledelse)
2. Aktiviteterne på tværs af enheder og sammenhængen imellem møder og aktiviteter hen over året (Taktisk ledelse)
3. Gruppens arbejde på et strategisk plan tre til fem år ud i fremtiden (Strategisk ledelse)

 

 

Foto: Johny Kristensen

Temakurser

Hvad er et temakursus?

Temakurser er mindre kurser af forskellig varighed og kan dermed strække sig over et enkelt modul eller flere hen over hele weekenden. Indholdet af kurserne er meget forskelligt og dækker, så vidt muligt, over det meste af det, du som leder i det daglige kunne ønske dig at blive bedre til eller få ny inspiration til. Dette betyder også, at hver kursus bestræber sig på at udvikle dine kompetencer indenfor det givne felt, så du dermed kan lave endnu bedre og varierende spejderarbejde. Fra år til år spænder udvalget af temakurser fra praktiske og teoretiske kurser samt kurser der mixer disse to.

Fælles for kurserne er, at alle over 17 år kan deltage uanset, om du er enhedsleder eller ej. Det kræver blot lysten til at deltage. Da kurserne varierer i antal moduler, kan du selv sammensætte din weekend – det vil sige, at du kan fylde en hel weekend ud eller kun være afsted nogle timer, afhængig af, hvad der passer.

Foto: Johny Kristensen

Kontakt

2 + 2 =