taktisk ledelse

 

Foto: Johny Kristensen

Kursusbeskrivelse

Det taktiske ledelseslag er her, hvor vi begynder at se længere end det enkelte spejdermøde. Der skal være et fokus på de større rammer inden for enhedsledelse. Blandt andet målrettet planlægning af længere forløb, sommerlejre, og halv- og helårs planer.

Derudover vil der blive dykket mere ned i børnenes og de unges vilkår, med hvordan de trives bedst og får mest ud af spejderarbejdet.

Som en del af et team der leder en enhed, skal der ikke længere ses på hvordan der ledes børn og unge, men hvordan vi som team leder os selv, i både kooperativ- eller hierarkisk ledelsesform, og hvordan ansvar bliver taget som leder i en enhed.

En del af at være i det mellemlangsiget ledelseslag, er også at kunne se ud over egen gruppe for inspiration. Derfor er en del af kurset også introduceret til korpsets forskellige portaler, såsom hjemmesiden, aktivitetsdatabasen, spejdertrykken, og fotodatabasen, men også vide hvordan man holder sig opdateret i fremtiden.

Praktiske informationer om kurset

Kursusinstruktører: Line Dam Endrup og Eva Sjølander Bruus Jensen

Tid: Fredag kl. 20.00 til søndag kl. 12.00

Maks antal deltagere: 20 personer

Foto: Johny Kristensen

Kontakt

5 + 7 =